Powrót do strony głównej

Placówka KRUS Tarnów
Wykonanie remontu elewacji w budynku Placówki Terenowej KRUS w Tarnowie
przy ul. Wałowej 12
2014 r.