Powrót do strony głównej

Zamek w Oświęcimiu.
Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Aranżacja wystroju sali reprezentacyjnej w zamku oświęcimskim wraz z holem w Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) przy ul. Zamkowa 1 w Oświęcimiu”.